Regulamin sklepu

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§1
Sklep internetowy odkurzaczecentralnesklep.pl jest własnością Odkurzacz PHU Piotr Kubacki ul. Karkonoska 40/5 59-220 Legnica NIP:6911204644 REGON; 020164111.

§2
Sklep ODKURZACZ PHU zajmuje się sprzedażą odkurzaczy centralnych oraz innych artykułów dopuszczonych do obrotu.

§3
Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
Cennik - zestawienie towarów sprzedawanych przez ODKURZACZ PHU wraz z cenami. Cennik dostępny jest na stronie internetowej odkurzaczecentralnesklep.pl. Ceny w cenniku zawierają już podatek VAT.
Klient - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera umowę sprzedaży z ODKURZACZ PHU. W przypadku osób fizycznych Klientem może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
Konsument - osoba fizyczna, która zawiera umowę sprzedaży z ODKURZACZ PHU w celu bezpośrednio nie związanym z działalnością gospodarczą.
Regulamin - niniejszy Regulamin sprzedaży.
Umowa - umowa sprzedaży towarów przez ODKURZACZ PHU na rzecz Klienta.
Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 104, poz. 1244).
Ustawa o Ochronie Konsumentów - ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271).
Nowelizacja ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014.
Towar - każda rzecz z zakresu dostępnego w ODKURZACZ PHU która jest przedmiotem sprzedaży przez ODKURZACZ PHU a nie jest informacją. Pełna oferta towarowa dostępna jest na stronie internetowej odkurzaczecentralnesklep.pl.

§4
Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży towarów przez ODKURZACZ PHU, określa prawa i obowiązki Sklepu ODKURZACZ PHU i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

§5
Informacje dotyczące towaru, jego opisu i ceny stanowią propozycję zawarcia umowy sprzedaży. Przed zdecydowaniem o kupnie Klient winien się zapoznać się z informacjami znajdującymi się przy zdjęciu - zawierają one opis właściwości towaru.
 
Rozdział 2. Zawarcie umowy i dostawa towaru

§6
Klient zamierzający nabyć towar w Sklepie odkurzaccecentralnesklep.pl może złożyć zamówienie w następujący sposób:
- telefonicznie: 600984574
- pocztą internetową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- za pośrednictwem sklepu internetowego odkurzaczecentralnesklep.pl
W przypadku składania zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego odkurzaczecentralnesklep.pl. Klient po wyborze i zaznaczeniu towaru- dodaje do "koszyka" i postępuje zgodnie z przedstawianymi w kolejnych oknach propozycjami wg własnych potrzeb. Prawidłowo wypełniony formularz zamówienia wymaga uzupełnienia wszystkich pól formularza oznaczonych gwiazdką.
Zamówienie może zostać także złożone przy użyciu systemu zamówień dostępnego po zalogowaniu się; użycie tego sposoby wymaga od Klienta uprzedniego zarejestrowania się w systemie; po zarejestrowaniu się Klient otrzymuje swój Login oraz hasło
Po wypełnieniu formularza Klient potwierdza zamówienie naciskając na przycisk "Potwierdź zamówienie".

§7
Wszystkie prezentowane na stronie internetowej odkurzaczecentralnesklep.pl towary są w ciągłej sprzedaży, w razie braku Klient otrzyma odpowiedź.

§8
Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
Po otrzymaniu zamówienia system informatyczny Sklepu odkurzaczecentralnesklep.pl generuje automatycznie list e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, który jest przesyłany na adres poczty internetowej wskazany w formularzu zamówienia. Zamówienie zostaje zarejestrowane w systemie informatycznym Sklepu odkurzaczecentralnesklep.pl jako oczekujące.
Niezależnie od potwierdzenia za pomocą poczty elektronicznej, pracownik Sklepu odkurzaczecentralnesklep.pl może zweryfikować telefonicznie dane osoby zamawiającej i potwierdza fakt złożenia zamówienia oraz termin dostawy.
Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia umowa sprzedaży pomiędzy Sklepem ODKURZACZ PHU a Klientem zostaje zawarta. Zamówienie zostaje zarejestrowane w systemie informatycznym Sklepu odkurzaczecentralnesklep.pl jako potwierdzone.
Jeżeli w ciągu dwóch dni roboczych od złożenia zamówienia, zamówienia nie uda się potwierdzić umowa nie dochodzi do skutku.
W przypadku stwierdzenia niezgodności podanych danych Sklep odkurzaccecentralnesklep.pl ma prawo do odmowy realizacji zamówienia, o czym zamawiający zostanie bezzwłocznie poinformowany.
W sytuacjach szczególnych Sklep odkurzaczecentralnesklep.pl ma prawo odmówić zrealizowania zamówienia, o czym zamawiający zostanie bezzwłocznie poinformowany.

§9
Zamówienie może być przez Klienta odwołane, jeżeli w ciągu 1 godziny od złożenia zamówienia złoży on telefonicznie, pod numer telefonu 600984574 lub za pośrednictwem poczty e-mail oświadczenie o odwołaniu zamówienia.

§10
Zamówienia są realizowane przez Sklep odkurzaczecentralnesklep.pl w ciągu 2 dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
Zamówiony towar wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy zostają dostarczone Klientowi najpóźniej w ciągu do 10 dni, licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Termin dostawy towaru zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia przesyłki, wybrany przy składaniu zamówienia.
Istnieją następujące sposoby dostarczenia zamówionego towaru:
a) Poczta Polska
cena nie mniejsza niż: 13,000 PLN,
dostawa (z reguły) w ciągu dwóch dni roboczych
b) Firma Kurierska
cena nie mniejsza niż: 19,00 PLN,
dostawa w ciągu dwóch dni roboczych
c) Na terenie Legnicy przy zamówieniu od 100,00 zł dostawa GRATIS.
d) Koszt opcji "za pobraniem" 6,00 PLN
e) Ponadnormatywne gabaryty przesyłki (wymiary x ciężar) mogą spowodować naliczenie kosztów przesyłki nawet do 100,00 PLN i więcej. W takim przypadku obsługa sklepu przed rozpoczęciem realizacji zamówienia przedzwoni lub wyśle email do klienta w celu potwierdzenia kontynuacji zamówienia przez klienta.
f) Przykładowe koszty są podane na stronie głównej „Ważne informacje” – „Dostawa”

§11
Za zamówiony towar Sklep odkurzaccecentralnesklep.pl nalicza cenę według Cennika.
Za zamówiony towar Klient płaci Sklepowi odkurzaczecentralnesklep.pl
- przedpłatą - przelewem na konto PKOBP 08 1020 3017 0000 2302 0150 3689
- za pobraniem (płatne przy odbiorze przesyłki u kuriera);
- gotówką w kasie - w przypadku Klientów odbierających zamówiony towar osobiście.

§12
Sklep odkurzaczecentralnesklep.pl gwarantuje, że wszystkie oferowane towary są legalnego pochodzenia i są objęte pełną gwarancją.
Rozdział 3. Postanowienia szczególne.

§13
W przypadku Klienta będącego Konsumentem z chwilą wydania towaru wraz z elektronicznym potwierdzeniem warunków zawarcia umowy może on odstąpić od umowy bez podania przyczyn. W tym celu należy na piśmie złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania zamówionego towaru przesłać je na adres:
a) ODKURZACZ PHU ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 59-220 Legnica
b) Email – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w wypadkach:
- dotyczących towaru - po usunięciu przez Klienta plomb gwarancyjnych
W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Wzajemne świadczenia ulegają zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
Wzór formularza odstąpienia od umowy pod regulaminem. (Skopiować, wypełnić, odesłać)

§14
Dane Klienta mogą zostać wykorzystane jedynie w celu i na zasadach określonych w Ustawie.
Sklep odkurzaczecentralnesklep.pl zapewnia ścisłą ochronę danych osobowych przekazanych przez Klienta i wykorzystanie ich wyłącznie w celach związanych z realizacją zamówienia. Dane klienta niezbędne do realizacji zamówienia będą przekazywane współpracującym przewoźnikom, tylko przy realizacji przesyłki.
Klient składając zamówienie i przekazując swoje dane osobowe wyraża zgodę na wykorzystanie tych danych na zasadach określonych w Ustawie i Regulaminie.
 
Rozdział 4. Postępowanie reklamacyjne

§15
Reklamacje mogą być składane przez Klienta w formie pisemnej listownie na adres ODKURZACZ PHU ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 59-220 Legnica.
Wadliwy towar winien być należycie zapakowany w wraz z dodatkami, które są niezbędne do ustalenia występującego problemu. Do towaru należy dołączyć kopię dokumentu zakupu i opis problemu i odesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres: ODKURZACZ PHU ul. Kornela Makuszyńskiego 4, 59-220 Legnica.
3. Reklamacje są rozpoznawane w terminie 14 dni od ich złożenia.
4. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Klient o odmowie zostanie poinformowany pisemnie na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 
Rozdział 5. Postanowienia końcowe.

§16

Konto do przelewów PKO BP 08 1020 3017 0000 2302 0150 3689

§17
Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.03.2021 r.


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy skopiować, wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Do:
Odkurzacz PHU
ul. Kornela Makuszyńskiego 4
59-220 Legnica

Ja/My (*)……………………………………………………………………………………….
niniejszym informuję/informujemy (*) .o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej
usługi (*)………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Data zamówienia (*)/odbioru (*) ....................................................................................
Imię i nazwisko/Nazwa/nazwisko konsumenta(-ów)
(*)………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Adres konsumenta(-ów):
………………………………………………………………………………………………......
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):
…………………………………………………………………………………………………..
Data: ..............................................................................................................................
(*) Niepotrzebne skreślić